Domovoj

2018.11.13

Az orosz néphit szerint házi szellem, még pedig a család alapítójának, a ház építőjének lelke. Különféle alakban képzelik; igy apró, tömzsi, egész testén szőrös emberkének, hamuszin parasztruhában, de mezitlábbal és hajadon fővel. Ahol a házi gazda meghal, ott a néphit szerint meg szokott jelenni az elhalt alakjában s a kemence mögött szeret tartózkodni. A D. nem gonosz szellem, sőt akiket szeret, azoknak szolgálatjára van; különösen kedveli a lovakat, de néha éjjelenként holtra is nyargalja azokat s egyáltalában szeret bosszuságokat is okozni, ugyanazért jó a kedvében járni. 

A szeretetre méltó házi domovoj bárhol megtalálható a lakásban: tanyázhat a kályha közelében, a küszöb alatt, a kemence sutban, de soha nem hagyja el a házat. A jövőbelátó képességgel bíró domovoj gondoskodik a ház boldogulásáról, őrzi a családot és annak vagyonát, de elvárja, hogy a háziak tisztességesen éljenek, betartsák a hagyományos szokásokat, szorgalmasan dolgozzanak. Ha elvárásai ellen cselekednek, s ha nem tetszik neki a család valamely tevékenysége, ellenségessé válik, bajt hoz a házi állatokra. A lustaságot vagy a hanyagságot csínytevésekkel, kópéságokkal bünteti, ilyenkor összegubancolja a kézimunkákat, rendetlenséget csinál. Ha jól érzi magát énekel, ha rosszul siránkozik. Amikor a család új házba költözik, kérlelik a domovojt, hogy tartson velük.